Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

South Africa Honorary Consulate in HCMC | January 19, 2019

Scroll to top

Top

No Comments

Thông báo nghỉ

South African Honorary Consulare

download

 

THÔNG BÁO

NOTIFICATION

 

LÃNH SỰ QUÁN NAM PHI TẠI TP HCM SẼ NGHỈ NGÀY 16 THÁNG 1 NĂM 2018.

THE SOUTH AFRICAN CONSULATE IN HO CHI MINH CITY WILL BE CLOSED ON JANUARY 16TH, 2018

 

 

NGÀY 17 THÁNG 1 NĂM 2018 LÀM VIỆC BÌNH THƯỜNG.TỪ 8:30 SÁNG ĐẾN 4:30 CHIỀU

REOPENED ON JANUARY 17TH , 2018 FROM 8:30 AM TO 4:30 PM

 

Điện thoại khẩn cấp: 0908 611 765 (Ryan Bui)

Emergency call: 0908 611 765 (Ryan Bui)

 

SORRY FOR INCONVENIENCE!

 

Submit a Comment