Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

South Africa Honorary Consulate in HCMC | June 19, 2019

Scroll to top

Top

No Comments

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ THÁNG 4/2019

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ THÁNG 4/2019

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ

Lãnh sự quán Nam Phi tại TP.HCM xin thông báo lịch nghỉ lễ như sau:

- Ngày Gia đình Nam Phi từ 19/04/2019 đến hết 22/04/2019 và làm việc bình thường ngày 23/04/2019

- Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương từ 13/04/2019 đến hết 15/04/2019 và làm việc bình thường ngày 16/04/2019 từ 08:30 AM – 04:30 PM.

- Lễ Quốc Khánh Nam Phi và Quốc Tế Lao Động từ 27/04/2019 đến hết ngày 01/05/2019 và làm việc bình thường ngày 02/05/2019 từ 08:30 AM – 04:30 PM.

Trong thời gian nghỉ lễ, nếu có vấn đề khẩn cấp cần hỗ trợ, Quý vị vui lòng liên hệ SĐT 0918 117 846 (Ms Noel) hoặc email savisa2009@gmail.com

HOLIDAY NOTIFICATION

The South African Consulate in Ho Chi Minh City will be closed on these following days:

- The Public Family Day from 19/04/2019 to 22/04/2019 and reopened on 23/04/2019 from 08:30 AM to 04:30 PM

- The Hung Kings’ Commemoration Day from 13/04/2019 to 15/04/2019 and reopened on 16/04/2019 from 08:30 AM to 04:30 PM.

- South Africa Independence Day and International Labor Day from 27/04/2019 to 01/05/2019 and reopened on 02/05/2019 from 08:30 AM to 04:30 PM.

For emergency cases, please contact via phone number 0918 117 846 (Ms Noel) or email savisa2009@gmail.com

Submit a Comment