Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

South Africa Honorary Consulate in HCMC | August 12, 2020

Scroll to top

Top

No Comments

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ – HOLIDAY NOTIFICATION

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ – HOLIDAY NOTIFICATION
South African Honorary Consulare

Lãnh sự quán Nam Phi tại TP Hồ Chí Minh sẽ nghỉ Lễ Giáng Sinh và Năm Mới từ ngày 24 tháng 12 năm 2019 đến hết ngày 05 tháng 01 năm 2020. Ngày 06 tháng 01 năm 2020 Lãnh sự sẽ làm việc bình thường từ 08:30 sáng đến 04:30 chiều.

The South African Consulate in Ho Chi Minh City will be closed for Christmas and New Year from December 24th, 2019 to January 05th, 2020 and reopened on January 06th, 2020 from 08:30 AM to 04:30 PM.

Lãnh sự quán Nam Phi tại TP Hồ Chí Minh sẽ nghỉ Tết Nguyên Đán từ ngày 22 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 02 tháng 02 năm 2020. Ngày 03 tháng 02 năm 2020 Lãnh sự sẽ làm việc bình thường từ 08:30 sáng đến 04:30 chiều.

The South African Consulate in Ho Chi Minh City will be closed for Lunar New Year from January 22nd, 2020 to February 02nd, 2020 and reopened on February 03rd, 2020 from 08:30 AM to 04:30 PM.

Merry Christmas and Happy New Year!

Submit a Comment