Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

South Africa Honorary Consulate in HCMC | August 12, 2020

Scroll to top

Top

Lãnh Sự Danh Dự Cộng Hòa Czech

Lãnh sự danh dự của một quốc gia tại VN là gì?

March 19, 2014 | 1

Ngày 4/12/2000, Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm đã ký Quyết định ban hành Quy chế về lãnh sự danh dự của nước ngoài tại Việt Nam.

Quy chế ghi rõ: Chính phủ Việt Nam chấp thuận … Read More