Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

South Africa Honorary Consulate in HCMC | August 12, 2020

Scroll to top

Top

Hãy cùng nhau “Giữ gìn nguồn nước cho thế hệ tương lai”

Hãy cùng nhau “Giữ gìn nguồn nước cho thế hệ tương lai”

March 26, 2014 |

Trên thế giới, theo ước tính thì cứ 20 giây trôi qua có 1 trẻ em chết vì nhiễm bệnh liên quan đến nguồn nước và có gần 2 tỷ người trên thế giới không tiếp cận được nguồn nước, … Read More