Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

South Africa Honorary Consulate in HCMC | August 12, 2020

Scroll to top

Top

Liên Hệ

Văn phòng Lãnh Sự Danh Dự Cộng Hòa Nam Phi tại Thành phố Hồ Chí Minh

Số 19 Phùng Khắc Khoan, phường ĐaKao. Quận 1. TPHCM

Tel: (028) 3823 8556 

Email: savisa2009@gmail.com