Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

South Africa Honorary Consulate in HCMC | April 23, 2018

Scroll to top

Top

Liên Hệ

Văn phòng Lãnh Sự Danh Dự Cộng Hòa Nam Phi tại Thành phố Hồ Chí Minh

80 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3

11 Nguyễn Thị Diệu, phường 6. Quận 3 (cổng sau)

Tel: (028)3 933 0056 
Fax: (028)3 823 8557
Email: savisa2009@gmail.com