Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

South Africa Honorary Consulate in HCMC | August 12, 2020

Scroll to top

Top

One Comment

Lãnh sự danh dự của một quốc gia tại VN là gì?

Lãnh sự danh dự của một quốc gia tại VN là gì?

1601535_1387239968202691_1058127785_nNgày 4/12/2000, Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm đã ký Quyết định ban hành Quy chế về lãnh sự danh dự của nước ngoài tại Việt Nam.

Quy chế ghi rõ: Chính phủ Việt Nam chấp thuận việc bổ nhiệm viên chức lãnh sự danh dự của nước ngoài để đứng đầu Tổng lãnh sự quán, Lãnh sự quán, Phó lãnh sự quán và Đại lý lãnh sự quán của nước ngoài tại Việt Nam (gọi chung là cơ quan lãnh sự). Người đứng đầu các cơ quan này tương ứng với thứ tự trên là Tổng lãnh sự danh dự, Lãnh sự danh dự, phó lãnh sự danh dự và Đại lý lãnh sự danh dự.

Lãnh sự danh dự của nước ngoài tại Việt Nam không phải là viên chức Nhà nước, không nhận lương của Chính phủ bất cứ nước nào, được nước ngoài ủy nhiệm và được Bộ Ngoại giao Việt Nam chấp thuận thực hiện các chức năng lãnh sự trong khi vẫn có thể hoạt động nghề nghiệp hoặc thương mại sinh lợi tại Việt Nam.

Comments

  1. Thank you for your information

Submit a Comment