Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

South Africa Honorary Consulate in HCMC | April 7, 2020

Scroll to top

Top

No Comments

Doanh nghiệp là động lực để phát triển kinh tế phi nông nghiệp

Doanh nghiệp là động lực để phát triển kinh tế phi nông nghiệp

Phó thủ tướng lưu ý người dân phải là chủ thể tham gia sản xuất, tạo ra sản phẩm; lấy doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ hợp tác xã làm động lực cung cấp dịch vụ đầu vào, tổ chức sản xuất,

Ngày 2.3, phát biểu tại hội nghị “Mỗi xã một sản phẩm trong xây dựng nông thôn mới, gắn với cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp” do Bộ NN-PTNT và UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng chương trình này chưa gắn việc phát triển các sản phẩm phi nông nghiệp với tái cấu trúc sản xuất nông nghiệp.
Doanh nghiệp là động lực để phát triển kinh tế phi nông nghiệp - ảnh 1
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.ẢNH: VGP/XUÂN TUYẾN
Hầu hết làng nghề chưa chủ động được nguồn nguyên liệu và có quy mô tập trung để sản xuất hàng hóa lớn. Các sản phẩm ngành nghề nông thôn gắn với du lịch còn ít, chỉ tập trung ở một số làng nghề truyền thống. Ngoài ra, thực tế thời gian qua cũng cho thấy doanh nghiệp còn chưa thực sự vào cuộc, chưa tạo động lực để thúc đẩy kinh tế phi nông nghiệp phát triển; hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác xã còn lúng túng, chưa hiệu quả.
Phó thủ tướng lưu ý người dân phải là chủ thể tham gia sản xuất, tạo ra sản phẩm; lấy doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ hợp tác xã làm động lực cung cấp dịch vụ đầu vào, tổ chức sản xuất, lo vốn, khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng thương hiệu, tìm kiếm thị trường, tiêu thụ sản phẩm, phân chia lợi ích.
Cùng với đó, nhà nước có vai trò hỗ trợ cho doanh nghiệp; các địa phương cũng phải tạo điều kiện thật tốt để các nhà khoa học, các nhà tư vấn tham gia vào quá trình tạo ra sản phẩm, liên kết chuỗi giá trị.

Chí Hiếu

Submit a Comment