Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

South Africa Honorary Consulate in HCMC | January 24, 2020

Scroll to top

Top

Contact Us

Chúng tôi luôn lắng nghe

19 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: (84.028)3 823 8556 – (84.028)3 933 3608
Fax: (84.8)3 823 8557